Musicus – Folkbarokk fra Rørosområdet

Musicus
Release Date: 18. februar 2016
Label: Grappa
Catalog: HCD7306

Info

Olav Luksengård Mjelva – fele

John Ole Morken – fele

Anders Löfberg – cello

Hans Fredrik Jakobsen – fløyter, sekkepipe, saxofon

Trygve Brøske – cembalo og orgel

Hans Hulbækmo – perkusjon og munnharpe.

De unge felespillerne John Ole Morken og Olav Mjelva er begge blant de fremste utøverne i sin generasjon, og begge har sine røtter i Trøndelag. Nå har de samlet et kreativt og solid ensemble rundt seg for å tolke «folkbarokk» fra Rørostraktene. –

Det finnes mye notemateriell fra dette området fra 1700- og 1800-tallet som opprinnelig ble skrevet ned av lokale spellemenn og musikere. De ble hyret som dansespellemenn av sjefene ved Røros kopperverk, eller «storingene» som de ble kalt i dagligtale. På «Musicus» børster musikerne støvet av denne spennende musikken som har vært glemt i 150 år.

Dette er en viktig del av folkemusikken og historien i Rørosdistriktet, og få vet at den i det hele tatt har eksistert. Nå hentes endelig denne musikken fram i lyset igjen.

Mens de fortsatt var studenter på Ole Bull Akademiet på Voss (2004 til 2006) begynte Olav L. Mjelva og John Ole Morken å grave frem og spille noe av dette materialet. De fikk flere arbeidsstipend for å fordype seg i prosjektet. Etter å ha jobbet med prosjektet i flere år satt de to til slutt med et stort utvalg av melodier som viser bredden i det eksisterende materialet.

De rådførte seg med spesialister i barokkmiljøet som vet mye om fremføringspraksis og har også brukt sin egen kunnskap fra folkemusikken for å komme nærmere et bilde av hvordan denne musikken låt da den ble nedtegnet.

Duoen bar hele tiden et ønske om å en gang fremføre musikken offentlig igjen og dokumentere den på en plate. I 2007 følte de begge at prosjektet krevde modning og bestemte seg derfor å ta opp tråden når det føltes naturlig. Så, i 2013, tok de opp igjen arbeidet og bestemte seg for å ta prosjektet ut i offentligheten med konserter og plateinnspilling.

Mye av materialet Mjelva, Morken og ensemblet har tatt tak i her er skrevet ned på 1700- og 1800-tallet. Flere av spellemennene som ble hyret av «storingene» ble påkostet utdanning innen musikk, der de blant annet fikk lære noter. Prøsch, Skomaker-Erik, Knopf, Engzelius, Kristen Dahl, Kristen Evensen og Smed-Jens er sentrale navn som har stått for nedtegnelsene. Etter disse finnes det mange noter. Notematerialet finnes bevart i offentlige arkiver, men også hos privatpersoner. Spellemennene som framførte denne musikken var også allmuens spellemenn, og mange fikk da tidlig kjennskap til mer «seriøs» musikk.

Melodiene som er nedskrevet er melodier som har falt ut av tradisjonen i dag og tilhører en turdanstradisjon: menuett, polonese, feier osv.

«Musicus – Folkbarokk fra Rørostraktene» ble spilt inn i Røros kirke med lydtekniker Audun Strype i september 2015 med et stjernelag av musikere med bred erfaringsbakgrunn fra folkemusikk, klassisk musikk og improvisasjonsmusikk. Resultatet er en spennende plate som henter viktig musikk ut av glemmeboken.

ENGLISH

While studying at the Ole Bull Academy, we (John Ole Morken and Olav Luksengård Mjelva) became aware of the collection of notated music compiled by Erik Johannesen Haugen from Røros and Ålen. A few years earlier John Ole had been given the opportunity to examine the music collected by Anders Haugen (1852- 1927) from Ålen. There he discovered some minuets and polonaises, which had been copied from Erik J. Haugen’s notations. Later John Ole got hold of a copy of the collection at the archives of the Norwegian Center for Traditional Music and Dance. What was unique about this music book was that the music

was written for two parts, and in the rehearsal room we played through the entire collection from start to nish. This provided us with the inspiration for the project Musicus. We had both heard the stories of “storingsmusikk” in Røros: music that the “lofty gentlemen” at the Røros Copper Works danced to.

In the winter of 2006-2007 we both had time to delve more deeply into the project. The archives were visited, music notation was copied, and a selection was made. In order to ensure that the music was stylistically correct we consulted baroque music specialists who knew how it had been played, and we ourselves could also make use of our knowledge of folk music. We

hope that we have been able to approximate the performance style that the musicians of the Røros area must have used when this music was written down.

In 2007 we both felt that the project needed time to mature, and we decided to revive it when the time seemed right. In 2013 we resumed work on it, and since then we have spent some time organising a recording of this material. This is an important part of folk music and history in the Røros area, and few people are even aware of its existence. Now we want to bring it into focus again!

We were lucky enough to have an all-star team of musicians join us for this recording: Trygve Brøske on cembalo and organ, Anders Lö erg on cello, Hans Fredrik Jacobsen on bagpipes, saxophone and utes, and Hans Hulbækmo on percussion, in addition to the two of us on ddles. We spent several days rehearsing to gain a more intimate feeling for the music that

had survived on paper. The music we discovered in Erik J. Haugen’s book was technically demanding
and challenging. Many of the melodies are written in at keys and are notated in detail with ornaments. We found a more informal version of this music in the notation of Johan A. Hveding from Trondheim. The melodies we have learned from this music book are very reminiscent of the folk music of today that has been passed down through generations. In the notation collections of Ole C. Prytz of Røros we have found “polser”, types of dance tunes that bear a close similarity to the minuets of the 1700s. We have made no attempt to be musically “trendy”, but have drawn inspiration from the folk music of today and from baroque music. For this reason we have called it “folk baroque”.

In his music book Erik J. Haugen called himself “Musicus at Røraas Works”, and we were inspired
to borrow this expression for our project. We hope that this release will help to cast light on an aspect of the Røros music tradition that has been relatively unknown until now.

We hope you enjoy it! John Ole and Olav

Copyright: Olav L. Mjelva